Credits de la foto: @foto-tm:

Rosa en un món rosa.
Rosa on l'amor s'hi posa.
Rosa de color rosa.
Rosa com la meva amiga Rosa.
Lligacama rosa envoltant la seva cuixa,
i un paraigua rosa aquell dia de tanta pluja