Shibuya

 

https://www.tumblr.com/ilikeit-art/710743966481612800/one-of-the-most-famous-pedestrian-crossings-in-the


Un dels passos de vianants més famosos del món - Shibuya a Tòquio. Durant les hores punta, poden travessar-lo fins a 2.500 persones en 2,5 minuts.És aquest l'estil de vida que els espera als nostres fills? Ciutats cada cop més deshumanitzades, sobre poblades, contaminades i també cada vegada més perilloses? És el que volem? Formiguers?
Com diu Okanuh, hauríem de ser menys i millors.

3 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: