Sequera


Aquest estiu hi haurà restriccions severes d'aigua a casa, si no plou. Entren en vigor les mesures excepcionals per la sequera a les àrees més poblades de Catalunya.
Per anar bé i esquivar la sequera, en dos mesos hauria de ploure el que no ha plogut en dos anys. Encara no es pot predir com serà aquesta primavera, però per ara aquests dies no hi ha núvols de pluja a la vista.

Ja fa vint-i-nou mesos que no plou el que caldria. Són onze mesos més de sequera que la que vam viure l'any 2008.
L'Agència Catalana de l'Aigua adverteix que, si no plou aviat, caldrà estalviar més aigua. Si no, a l'estiu s'haurà d'activar la fase d'emergència del pla contra la sequera.
Aquest escenari, que s'indica al pla amb un semàfor vermell, s'activa quan les reserves dels embassaments baixen del 16%. De moment, es mantenen en el 28%.

Restriccions a l'estiu
La situació va camí d'arribar a aquest supòsit, i es podrien aplicar més limitacions en el consum d'aigua justament quan més en gastem: els mesos de juliol i agost, que fa més calor.
En el cas de les dotacions per als municipis, que ara, en excepcionalitat, és de 230 litres per habitant i dia, passaríem a 200 litres per persona i dia, i segons l'estadi d'emergència això pot anar baixant fins als 180 o 160.
(Samuel Reyes, director de l'ACA)

Les limitacions en el consum d'aigua també afectarien el reg agrícola, els usos ramaders i els industrials. Es prohibiria el reg de jardins i zones verdes, tant públics com privats, omplir les fonts ornamentals i les piscines, i netejar carrers i vehicles, entre altres mesures.
Dilluns (6.3.23) va entrar en la fase d'excepcionalitat
A partir de la setmana que ve, les zones més poblades de Catalunya tindran limitacions en el consum d'aigua. La mesura afecta prop de sis milions d'habitants de 224 municipis de 15 comarques.
Els grans municipis estan obligats a elaborar plans específics d'emergència i estalvi per la sequera, però només els tenen aprovats una tercera part.
La pandèmia els ha dificultat la feina, però el director de l'ACA confia que tots els altres ho resoldran aviat:
Fins al 2020 no se sabia quin contingut havien de tenir aquests plans d'emergència perquè l'Agència Catalana de l'Aigua no havia aprovat el Pla Especial de Sequera. L'aprovem el gener del 20, entrem en pandèmia, estem gairebé un any i mig amb teletreball. Jo entenc que als ajuntaments més grans els costa fer aquesta documentació, però estic segur que aviat tindrem tots els plans.

Prop de la meitat de les ciutats de més de 20.000 habitants, com Badalona, Cornellà de Llobregat i Figueres, encara no han redactat aquests plans o estan pendents de validar-los. I una trentena de municipis consumeixen més del que els pertoca. 

Font: 324.cat

1 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: