Pluges

 


 Aquesta entrada és des del telèfon. I la foto també, clar. 16:03 

A l'esquerra quedaria el Montseny. Això és exactament l'Oest des de la meva ubicació (Sils). 
Aquí tenim l'estranya circumstància de què la majoria d'aquestes pluges, no arriben gaire bé mai i es queden per la zona de Sant Hilari o Sta. Coloma de Farners. 
A veure si hi ha sort i avui ens remullen una mica els teulats, que en fa molta falta

2 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: