Idea

Estava pensant que potser seria una bona idea, trucar a aquests amics perquè s'instal·lessin a la Plaça Sant Jaume, fins a les pròximes eleccions. Unes quantes hores al dia tocant els cataplins a l'honorable i el seu equip d'excel·lentíssims i potser el ve un cobriment de cor tipo catarsi, o els envaeix una mena d'èxtasi il·luminador i deixen de fugir d'estudi i fan alguna cosa de profit. Ves a saber...

5 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: