Ha de ser el lèxic 2.0, suposo.

Cada cop que la fem servir, mor un gatet.
 Posar en valor. 

Una expressió que s'ha posat de moda. Si tu la fas servir sovint, potser hauries de pensar que la influència sobre la teva persona, de certs populismes i al mateix temps, la influència de determinats mitjans, és més gran, del que segurament acceptaries.

Posar en valor, va començar a estar en boca de polítics que automàticament van empastifar els usos i costums dels tertulians i comentaristes televisius i radiofònics. No hi ha "estupendu" que no deixi anar la frase un mínim de vegades en els seus discursos i entrevistes. Queda tan… bonic…

Suposo que forma part de nou lèxic 2.0 o potser es tracta d'una poc eficient estratègia que pretengui confondre la intel·ligència artificial o complicar-li la vida als traductors automàtics. Qui sap…
I mira que n'era de fàcil dir: valorar, fer valdre, apreciar, estimar, justipreciar (en castellà), apreciar, i un bon nombre de sinònims més. Però no! Cal fer el que sigui, per a continuar sent un "estupendu"

En definitiva, una expressió menys justificable encara que aquelles altres, com posar en clar -poner en claro-  o posar sobre la taula - poner sobre la mesa-.

I mira si és una collonada la frase, que el corrector de text, m'està tornant boig intentant canviar-la.

4 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: