d'aixonses dallonses

 


Sincerament, no entenc per quina raó parlen tant de les clavegueres de l'estat...però si tot l'estat és una punyetera claveguera!! ¿Què potser hi ha un pam de net en lloc?

N'hi ha que diuen que la culpa és del Lazarillo de Tormes i del Quixot... Qualsevol cosa menys afrontar la realitat: Una educació pèssima, una justícia de broma i el magnífic exemple que sempre han donat els càrrecs públics (pels meus dallonses penjolls) 

2 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: