Cigarette break

 


Aquesta és una fotografia desclassificada sense un autor conegut encara que sabem que va ser feta el 1932 a París a les pistes de Roland Garrós. Crida l'atenció aquesta aturada a l'entrenament de les senyoretes que aprofiten per fumar-se una cigarreta. Impensable avui dia.
També crida l'atenció la soltesa i lleugeresa de la vestimenta, molt possiblement més impactant per a aquella època, del que ho són les actuals, que encara que van tenir una època àlgida i probablement massa desinhibida a la dècada dels 90', ara a la segona dècada del segle XXI, són força més discretes.

5 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: