Ridiculeses

Ni totes, ni hòsties!
En català tenim un vocable totalment neutre que abasta la totalitat de gèneres: TOTHOM que literalment es tradueix com "tot el món" encara que en rigor seria "tota la gent" i conseqüentment abraça tant a tots com a totes.▬▬◆▬▬Ni todas, ni hóstias!
En catalán tenemos un vocablo totalmente neutro que abarca la totalidad de géneros: TOTHOM que literalmente se traduce como "todo el mundo" aunque en rigor sería "toda la gente" y consecuentemente abraza tanto a todos como a todas.


ja-n'hi-ha-prou 
collonades-no-gràcies
aneu-a-cagar

3 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: