Sin titulo

 


La Torre de Comunicacions a Girona, amb la lluna plena al fons. Una de les darreres fotos que vaig fer des de la terrassa del pis on vaig viure fins al 2017.

2 Comentaris

Nota: Cal estar identificat dins l'entorn de Google per a poder comentar.
Afegir imatges i vídeos, és possible
Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a videos [video]url del video[/video]

Més recent Anterior

En mi blog (Ricard Pardo)

Estas son sus tres entradas más recientes: