L' Areny, a Girona


«Mercat de l'Areny»
Aquesta vista de l'Areny un dia de mercat, publicada a la revista La Ilustración. Revista Hispano-Americana el desembre de 1889, fa palesa la frenètica activitat que s'esdevé a la ciutat els dies de mercat. L'evolució del fotogravat a partir de 1880 va permetre la reproducció de la fotografia a la premsa i les revistes il·lustrades amb gravats que progressivament anaren prenent protagonisme.

Fotògraf: Amís Unal d'Alá 1889 - Gelatinobromur vidre - 18x24 cm
CRDI.(Centre de Recerca i Difusió de l'imatge, Ajunt. Girona)  Fons Fotografia Unal.
Llicencia: Domini Públic 

Els que coneixeu Girona, probablement també coneixereu la Plaça Catalunya. Un espai guanyat al riu mitjançant la construcció d'una plataforma elevada sobre el nivell del riu. Al principi va costar una mica conèixer-la com a Pla. Catalunya, ja que la majoria de gironins s'hi referien com "La Plataforma" Antigament, a aquesta zona se l'anomenava “L'Arenal” i al costat dret conservava part de la muralla. Avui dia té aquest altre aspecte:

6 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: