Tócala Sam
Vamos a ver, Sam:
¿Quién es el guapo que tiene "los sacos" para decirle que no?

Lo tengo claro, soy un "viejo #167C06"(verde)
Recorda:
Si vols, pots comentar aquesta entrada,
sense que es publiqui el comentari.
Fes servir aquest formulari
No oblidis visitar els vídeos que es proposen setmanalment des de la barra lateral (video-transtornats). Són de contingut didàctic o altres interessos

2 Comentaris

Nota: Cal estar identificat dins l'entorn de Google per a poder comentar.
Afegir imatges i vídeos, és possible
Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a videos [video]url del video[/video]

Més recent Anterior

En mi blog (Ricard Pardo)

Estas son sus tres entradas más recientes: