Absència©Ricard Pardo, NoxeusBenvolgut fotògraf:
No s'ho prengui com un desaire. Estic segura que farà vostè una bona feina, però haurà de conformar-se amb el continent i oblidar-se del contingut. No em queda més remei que absentar-me. Massa humitat.


Huawei P30
Leica camera:
ISO 64
f:2,8 - 1/60"
Avui fa un any (12-12-21)

 

8 Comentaris

Nota: Cal estar identificat dins l'entorn de Google per a poder comentar.
Afegir imatges i vídeos, és possible
Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a videos [video]url del video[/video]

Més recent Anterior

En mi blog (Ricard Pardo)

Estas son sus tres entradas más recientes: