Plof!!

Twitter desactivat

S'ha acabat això que de qualsevol tema o cosa que m'interessi, m'arribi primer (i de vegades només) allò que determina un algorisme S'ha acabat que m'inundin de publicitat.


Twitter desactivado

Se ha acabado eso de que, de cualquier tema o cosa que me interese, me llegue primero (y a veces solamente) lo que determina un algoritmo. Se ha acabado que me inunden de publicidad.  
1 Comentaris

Nota: Cal estar identificat dins l'entorn de Google per a poder comentar.
Afegir imatges i vídeos, és possible
Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a videos [video]url del video[/video]

Més recent Anterior

En mi blog (Ricard Pardo)

Estas son sus tres entradas más recientes: