Em fa pensar amb el meu 600 Abarth

 


Això és el cockpit del meu Seat 600, any 1970* de la càpsula Orion, llançada la setmana passada. El casc de l'esquerra no conté cap cervell humà, ja que la nau no porta cap tripulació. És un ninot ple de sensors. I són tan divertits que deixen solt un ninot de Snoopy flotant a la càpsula
No; no porta l'Alexa, ni funciona amb l'OK. Google. D'acord?


*conyeta

2 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: