Plou, però no plou prou


Foto: 2-10-22Foto: 28-10-22
Sincerament, crec que amb la foto (presa ahir 28 d'octubre 2022), no cal afegir res més. Que cadascú en tregui les seves pròpies conclusions. Per als que no coneixen el pantà de Sau, visionar el vídeo els oferirà una comparativa més que suficient per entendre que és el que estic insinuant. (6' 44")


Sinceramente, creo que con la foto (tomada ayer 28 de octubre 2022), ya no hace falta añadir nada más. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Para los que no conocen el pantano de Sau, visionar el video les ofrecerá una comparativa más que suficiente como para entender que es lo que estoy insinuando. (6' 44")


Fotografies a Twitter sense drets ni orígens determinats.

9 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: