Nada de nada


 Bueno, si. La alegría que me da de ver una cabra, toda apresurada al paso, siendo saludada (cuestión de rangos) por la majestad de honroso linaje (chic).

Bé, sí. L'alegria que em dóna de veure una cabra, tota apressada al pas, sent saludada (qüestió de rangs) per la majestat de llinatge honrós (chic).

3 Comentaris

Nota:Només visitants identificats com usuaris Google (correu GMail) poden comentar pel sistema de Blogger.
Afegir imatges o videos es posible
BBCode:
[img]url imatge[/img]
[video]url video a YT,Vimeo,etc.[/video]

Més recent Anterior

Vine a conèixer el meu perfil i de pas anima't a convertir-te en mastodòntic a:
@noxeus a Mastodon