Ximples

Era en el context d'una xerrada sobre l'actual estat de l'independentisme català. Un company blocaire va escriure en un comentari una frase que m'ha agradat i que per a mi descriu amb perfecció de detall l'actual situació

Hi ha ximples que ximples neixen, i hi ha ximples que ximples són, i hi ha ximples que tornen ximples als que ximples no són.

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: