Veinticinco por ciento


 A ver si ya aplican el 25% de castellano en Andalucía, que falta les hace.

11 Comentaris

Nota:Només visitants identificats com usuaris Google (correu GMail) poden comentar pel sistema de Blogger.
Afegir imatges o videos es posible
BBCode:
[img]url imatge[/img]
[video]url video a YT,Vimeo,etc.[/video]

Més recent Anterior