Se me funden


 Se'm fonen les imatges quan les miro des de dins.
Se'm fonen quan tanco els ulls però no hi ha foscor.
Se'm fonen les imatges quan penso en l'ahir i ja no esteu.
Se'm fonen les imatges quan penso en el demà que no se si arribarà.


Se me funden las imágenes cuando las miro desde dentro.
Se me funden cuando cierro los ojos pero no hay oscuridad.
Se me funden las imágenes  cuando pienso en el ayer y ya no estáis.
Se me funden las imágenes cuando pienso en el mañana que no se si llegará.Fotografia: Autor desconocido.

6 Comentaris

Nota: Els anònims seran eliminats ⁣.
Afegir imatges i vídeos, és possible. Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a vídeos [video]url del video[/video].
¿Emoticons? -Fàcil, copia i enganxa:
😊 😋 😂 😍 😎 😘 😏 😓 😕 😳 😨 🙏 👍 👎 👏 💗 💣 💤 💨 💩

Més recent Anterior

En El Libro de Nox

Estas son sus tres entradas más recientes. El recuadro de imagen, enlaza con las entradas: