Suc de Nox


No hi ha respecte degut; només existeix el respecte merescut.
(No hay respeto debido; solo existe el respeto merecido).

 Degut i obligat són coses semblants, però no iguals. En qualsevol cas obligar a respectar és posar de manifest que el respecte és poc merescut.
(Debido y obligado son cosas parecidas, pero no iguales. En cualquier caso obligar a respetar es poner de manifiesto que el respeto es poco merecido).

Si li dones una almoina a un pobre, indigent o refugiat, no esperis rebut. No desgrava ni fiscal ni espiritualment.
(Si le das una limosna a un pobre, indigente o refugiado, no esperes recibo. No desgrava ni fiscal ni espiritualmente).

La prosa poètica em sembla dotada d'una bellesa natural semblant a la que mostra la figura humana nua. Els versos em fan l'efecte d'una poètica afectada. Vestida, maquillada i perfumada. Una bellesa més artificiosa i generalment menys espontània.
(La prosa poética me parece dotada de una belleza natural parecida a la que muestra la figura humana desnuda. Los versos me dan la impresión de una poética afectada. Vestida, maquillada y perfumada. Una belleza más artificiosa y generalmente menos espontánea).

En els debats, especialment els polítics, confonem constantment fets amb opinions. I això que dic, és un fet o és una opinió?
(En los debates, especialmente los políticos, confundimos constantemente hechos con opiniones. Y esto que digo, ¿es un hecho o es una opinión?)

 

 

Imagen de sebastiendefaveri en Pixabay

5 Comentaris

Nota:Només visitants identificats com usuaris Google (correu GMail) poden comentar pel sistema de Blogger.
Afegir imatges o videos es posible
BBCode:
[img]url imatge[/img]
[video]url video a YT,Vimeo,etc.[/video]

Més recent Anterior